Akrobaten barnehages vedtekter

11 Åpningstider og permisjoner

Åpningstider

Barnehagen åpner klokka 06.45 og stenger klokka 16.30. Ved endrede behov for foreldrene, kan åpningstiden endres. 

Julaften, romjula, nyttårsaften og onsdag før påske er barnehagen stengt. 

Barnehagen har fem planleggingsdager, dagene plasseres i samarbeid med de private barnehagene i Rissa. 

Barnet skal ha fire uker fri i løpet av driftsåret. Dette kompenseres med en betalingsfri måned (juli). Ferien kommer i tillegg til de fem planleggingsdagene. Vi holder stengt fire uker på sommeren, fortrinnsvis uke 28-31 (fellesferien).

Barnehagen har to dugnader i året, hvor foreldre/foresatte og andre deltar i vedlikeholdsarbeid. Dette er frivillig. 

Permisjoner

Permisjon inntil ett år uten fortsatt foreldrebetaling kan innvilges under forutsetning av at andre kan gjøre seg nytte av plassen. Den som tildeles plassen, må søke på videreføring av plassen med samme opptakskriterier som gjelder i disse vedtektene. 

Permisjon i inntil ett år uten fortsatt foreldrebetaling kan innvilges av daglig leder slik at det får minst mulig økonomiske konsekvenser for søker. 

Det kan innvilges permisjon for en begrenset periode med hel eller delvis friplass dersom sykdom og svært vanskelige familie- og økonomiske forhold tilsier det. 

Foreldre/foresatte kan etter søknad få endret dager innenfor de antall dager som det er avtalt og det betales for, hvis det er mulighet for det. 

Til toppen