Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Møtegodtgjøring variable møter

Dette skjemaet er beregnet for politikere i Indre Fosen kommune som har krav på godtgjøring for "variable møter" som ikke er i regi av Indre Fosen kommune (Møter som er i regi av Indre Fosen kommune er møter i råd, utvalg, formannskap og kommunestyre). Variable møter er for eksempel møter i Trondheimsregionen, Trondheim Havn osv.

Skjema for variabel møtegodtgjøring

Punkt 4.4.1 i Reglement for godtgjøring og utgiftsdekning for folkevalgte i Indre Fosen kommune:
4.4.1. Godtgjøringen for møter i formannskap, utvalg og råd valgt i medhold av kommuneloven, eller nedsatt av annet kommunalt organ, settes til 1 ‰ av ordførers godtgjøring. Dette gjelder også ad-hoc komiteer og møter hvor folkevalgte deltar på vegne eller i regi av Indre Fosen kommune. Slik deltakelse skal på forhånd godkjennes av ordfører.

Der flere møter faller på samme dag, utbetales godtgjøring kun for ett møte. Godtgjøringens størrelse bestemmes av det møtet som gir den høyeste sats/godtgjøring. For møter med en varighet på inntil to timer blir det utbetalt halv møtesats.

For mer informasjon om reglementet, gå til indrefosen.kommune.no/politikk/motegodtgjoring