Fullstendig gebyrhefte

12 Kulturskolen

Betaling for undervisning

Priser kulturskolen
Fag Pris (per skoleår) 2024
Musikk individuell undervisning, instrumental grupper, visuelle kunstfag og teater 4 544
Dans 4 544
Prosjektundervisning Avtales per prosjekt

I den grad det er plass til voksne (avhengig av ledig kapasitet), så betaler de dobbel elevpris.

Hvis du har flere barn i kulturskolen betaler du 75 prosent av kontingenten for barn nummer 2, for resten av søsknene betaler du 50 prosent.

Salg av dirigenttjenester til kor og korps:

  • Koret eller korpset betaler 100 prosent av reelle lønnskostnader
Til toppen