Fullstendig gebyrhefte

6 Utleie av kommunale bygg

Utleie av skolebygg, haller og basseng til organiserte voksenaktiviteter, både for ansatte i kommunen og andre voksne innbyggere. 

6.1 Leie av skolebygg

Barn og unge i Indre Fosen kommune betaler ingen leie for bruk av skolens lokaler. 

Voksne ansatte i Indre Fosen kommune betaler ingen leie når skolelokaler brukes i tilknytning til jobben eller umiddelbart etter. 

For andre må leie og eventuell betaling avtales. Dette gjelder også Åsly kunstgressbane, de andre gress- og grusbanene i kommunen, samt dusj og garderobeanlegg. 

6.2 Leie av Leksvikhallen

Minimum utleietid er en (1) klokketime. Brukstider avrundes oppover til nærmeste halv- og hel time. Avtalt hall-leie som ikke er avbestilt senest en uke før utleiedatoen, må betales i full pris. 

Priser for leie av Leksvikhallen
Leieforhold Pris
Lag og foreninger som bruker hallen til idrettslig trening:
Hele hallen 209
2/3 hall 157
1/3 hall 105
Styrkerom/treningssal 123
Utleie til idrettslige arrangement, stevner, turneringer, seriekamper i håndball (per time): 147
Leie per garderobe per time 94
Leie av hallen til andre ikke-inntektsbringende arrangement 6 923
Leie av hallen til inntektsbringende arrangement 10 805

På lørdager, søndager og helligdager må leieren selv låne nøkkel, slik at vaktmesteren slipper å være til stede for å låse opp og stenge hallen. Ring Bjørn Borstad (990 46 426) for å avtale henting av nøkkel på forhånd

6.3 Utleie av Smia flerbrukshus

Priser for leie av basseng i Smia

Priser for leie av basseng i Smia
Billetter / leie Pris
Voksne 84
Honnør 73
Barn (7-14 år) 52
Barn (0-3 år) 31
Familie (2 voksne, 3 barn) 209
Årsleie lag og foreninger opplæringsbasseng (per time) 272 per time
Årsleie lag og foreninger 25m basseng (per time) 314 per time
Årsleie lag og foreninger hele svømmehallen (per time) 524 per time
Privat leie av opplæringsbasseng (per time) 440 per time
Privat leie 25 m basseng 879 per time
Privat leie hele svømmehallen (per time) 1 047 per time
Tillegg for leie med badevakt (per time) 471 per time

 

6.4 Leie av Vanvikan samfunnshus

Priser for leie av Vanvikan samfunnshus

Priser for leie av Vanvikan samfunnshus
Leiemuligheter Pris
Lillesal mandag til torsdag, pris per dag 419
Lillesal fredag-søndag, pris per dag 733
Storsal mandag-torsdag, pris per dag 1 047
Storsal fredag-søndag, pris per dag 1 780
Storsal hele helgen, inkludert alle rom 3 665
Kjøkken per dag 524

 

6.5 Utleie av kommunale møterom

Leie av kommunale møterom er gratis for:

 • Frivillige lag og foreninger og arrangementer primært rettet mot barn og unge under 18 år
 • Lokale politiske lag og partier
   

Det er redusert leiepris for:

 • Frivillige lag og foreninger og arrangement primært rettet mot voksne over 18 år
 • Privatpersoner
 • Kommersielle aktører
 • Lag og foreninger uten lokal tilknytning
 • Andre offentlige etater
   

Priser for utleie av kommunale møterom

Priser for utleie av kommunale møterom
Leie Pris
Små møterom, per time 157
Store møterom (storsalen på rådhuset og kommunehuset), per time 314
Redusert leiepris
Små møterom, per time 118
Store møterom (storsalen på rådhuset og kommunehuset), per time 236

 

Til toppen