Fullstendig gebyrhefte

9 Barnehage

Betaling for opphold i barnehage

Foresatte til barn i barnehage, betaler et månedlig beløp elleve måneder i året. 

Betalingssatser i barnehage
Plass Pris
5 dager i uka 42,5 timer 3 000 vår og 1 500 høst per måned
4 dager i uka 34 timer 2 400 vår og 1200 høst per måned
3 dager i uka 25,5 timer 1 800 vår og 900 høst per måned
Betaling for levering/henting av barn utenfor åpningstidene 241
Kjøp av ekstradager 353 per dag

Matpenger i barnehagen

Matpenger vil variere noe mellom barnehagene alt etter hvilket mattilbud som gis. Matpengene beregnes av den enkelte barnehage i samråd med barnehagenes samarbeidsutvalg (SU).

Reduksjon i foreldrebetalingen for familier med lav inntekt

Ingen husholdninger skal betale mer enn seks prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Familier med lav inntekt, må sende søknad til kommunen før hver 1. juni hvert år for å få reduksjon i betalinga. Foreldrebetalingen skal beregnes etter husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Det er to ordninger som gjelder. 

  • Gratis kjernetid (20 timer per uke) for 2 – 3 -4 og 5- åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt.
  • Redusert betaling. Reduksjon i foreldrebetaling gis til familier med inntekt under seks prosent av maksprisen for en barnehage.

Flere barn i barnehage

Når flere barn fra samme husstand går i barnehage i kommunen, får de 30 prosent søskenmoderasjon for barn nummer to og 50 prosent for barn nummer tre og eventuelt flere. Reduksjonen kan variere fra kommunal og private barnehager. Se vedtektene.

Til toppen