Fullstendig gebyrhefte

14 Helse og omsorg (bevilgninger)

Bevillinger for salg og servering av alkohol

Bevillingsgebyret følger satsene som er fastsatt i alkoholforskriften § 6-2. Gebyret reguleres årlig av Stortinget. 

Priser for salgsbevilling og skjenkebevilling

Priser for salgsbevilling og skjenkebevilling
Gebyrtype Pris
Gebyr for salg Minimum i henhold til forskrift
Gebyr for skjenking Minimum i henhold til forskrift
Ambulerende bebilgning Minimum i henhold til forskrift
Bevilgning for enkeltanledning 589

Salg av tobakk

Alle som selger tobakk må betale en årlig registeravgift på minimum i henhold til forskrift.  

Til toppen