Fullstendig gebyrhefte

7 Husleie kommunale boliger

Utleieboliger, gjennomgangsboliger og omsorgsboliger indeksreguleres ihht. Husleielovens §4-2. Prisene under viser pris for nye leietakere.

7.1 Ordinære boliger til utleie

Husleie kommunale boliger
Rissa (Ytre Ringvei ) Husleie per måned - 2024
Ytre Ringvei 37a - 100m² 8 671 kr
Ytre Ringvei 37b - 60m² 5 637 kr
Ytre Ringvei 35b - 60m² 5 154 kr
Ytre Ringvei 35a - 100m² 8 671 kr
Indre Ringvei 20a - 100m² 8 671 kr
Indre Ringvei 20b – 60m² 5 637 kr
Ytre Ringvei 29a - 60m² 5 637 kr
Ytre Ringvei 29b - 60m² 5 637 kr
Ytre Ringvei 29c - 60m² 5 637 kr
Ytre Ringvei 19a - 65m² 5 637 kr
Ytre Ringvei 19b - 65m² 5 637 kr
Ytre Ringvei 19c - 65m² 5 637 kr
Ytre Ringvei 38 10 681 kr

 

Rissa (Bregneveien)
Rissa Bregneveien Husleie per måned 2024
Bregneveien 2a - 56,5m2 8 991 kr
Bregneveien 2b - 65,5m2 10 423 kr
Bregneveien 2c - 70,5m2 11 219 kr
Bregneveien 2d - 56,5m2 8 991 kr
Bregneveien 4a - 65,5m2 10 423 kr
Bregneveien 4b - 56,5m2 8 991 kr
Bregneveien 4c - 70,5m2 11 219 kr
Bregneveien 4d - 56,5m2 8 991 kr

 

Stadsbygd (Valsåmyra)
Stadsbygd (Valsåmyra) Husleie per måned 2024
Valsåmyra 15, leilighetsnr. 2 - 45m² 7 564 kr
Valsåmyra 13 leilighetsnr. 3 - 45m² 7 808 kr

 

Vanvikan (Storekra)
Vanvikan (Storekra) Husleie per måned 2024
Vanvikveien 8A og 8F 11 117 kr
Vanvikveien 8B, 8C, 8D, 8E 10 668 kr
Bjørganveien 6A 11 117 kr
Bjørganveien 6B, 6C, 6D, 6E 10 668 kr

 

Leksvik (Sagveien)
Leksvik (Sagveien) Husleie per måned 2024
Sagvegen 5a 8 627 kr
Sagvegen 5b 5 516 kr

 

Leksvik (Kalvtrøveien)
Leksvik (Kalvtrøveien) Husleie per måned 2024
Kalvtrøveien 14A og 16A 8 622 kr
Kalvtrøveien 14B og 16B 5 516 kr

7.2 Omsorgsboliger helse- og omsorgsformål

Rissa (Lindegaard)
Rissa (Lindegaard) Husleie per måned 2024
Årnsetflata 32 leilighet 161, 162 (55m2) 11 273 kr
Årnsetflata 32 leilighet 166, 167, 168, 169, 170 og 171 (39m2) 9 899 kr

 

Rissa (Strømmen borettslag)
Rissa (Strømmen borettslag) Husleie per måned 2024
Rådhusveien 23 leilighet 5, 10, 11, 12, 13 og 14 (45m2) 6 974 kr
Rådhusveien 23leilighet 8 og 9 (55m2) 7 734 kr

 

Rissa (Årnsetflata)
Rissa (Årnsetflata) Husleie per måned 2024
Årnsetflata 22, leilighet H0101 - H0108 (43,7m2) 9 306 kr

 

Rissa (Bergeekra)
Rissa (Bergeekra) Husleie per måned 2024
Bergeekra 19 8 747 kr
Bergeekra 21, 23, 25, 27, 29 og 31 8 809 kr
 Bergeekra 33 8 682 kr

 

 Rissa (Rådhusveien)
Rissa (Rådhusveien) Husleie per måned 2024
Rådhusveien 7c, 9a, 9b og 9c (54m2 og 51m2) 8 066 kr
Rådhusveien 7a, 54m2 8 067 kr
Nedre Fallet 2a - 77m2 5 793 kr
Nedre Fallet 2b - 77m2 7 704 kr

 

Stadsbygd omsorgssenter
Stadsbygd omsorgssenter Husleie per måned 2024
Handelsbakken 22, 38 leiligheter H0101 - H0306 10 486 kr
Handelsbakken 22, 2 leiligheter (dobbel) H0111/H0210 11 049 kr

 

Stjørna (Leikvang)
Stjørna (Leikvang) Husleie per måned 2024
Stjørnveien 470, leilighet 1 - 61m2 7 659 kr
Stjørnveien 470, eilighet 2 - 53m2 5 966 kr
Stjørnveien 470, leilighet 3 - 51m2 5 966 kr
Stjørnveien 470, leilighet 4 - 47m2 5 966 kr
Stjørnveien 470, leilighet 5 - 50m2 5 966 kr
Stjørnveien 470, leilighet 6 - 54m2 5 966 kr
Stjørnveien 472, leilighet 7 - 61m2 7 659 kr
Stjørnveien 474 leilighet 8 - 61m2 5 966 kr

 

Råkvåg (Råkvåg aldersheim)
Råkvåg (Råkvåg aldersheim) Husleie per måned 2024
Prangveien 2, leilighet 17 - 24 (53m2) 6 801 kr

 

Vanvikan (Havna)
Vanvikan (Havna) Husleie per måned 2024
Havnegata 3, leilighet 1 - 5 (55m2) 10 681 kr
Havnegata 3, leilighet 6 (60m2) 10 893 kr
Havnegata 3, leilighet 7 - 11 (55m2) 11 405 kr
Havnegata 3, leilighet – 12 – 60m2 11 405 kr

 

Vanvikan (Trygdeheimen)
Vanvikan (Trygdeheimen) Husleie per måned 2024
Vanvikveien 11 - sokkel 5 825 kr
Vanvikveien13 - hovedetasje 4 563 kr
Vanvikveien 15 4 563 kr

 

Leksvik (Brynjarheim)
Leksvik (Brynjarheim) Husleie per måned 2024
Brynjarheim, Framnesveien 15 5 827 kr
Brynjarheim, Framnesveien 17 5 827 kr
Brynjarheim, Framnesveien19 (underetg) 10 172 kr

 

Leksvik (Elvebakken)
Leksvik (Elvebakken) Husleie per måned 2024
Framnesveien 1, 3, 11 4 563 kr
Framnesveien 5, 7, 9 7 468 kr

 

Leksvik (Lundeng)
Leksvik (Lundeng) Husleie per måned 2024
Framnesveien 2 inkludert strøm - 9stk 9 356 kr
Framnesveien 2 dobbel inkludert strøm - 4stk 10 681 kr

 

Leksvik (Strandheim)
Leksvik (Strandheim) Husleie per måned 2024
Framnesveien 22 inkludert strøm - 20stk 10 681 kr

 

Leksvik (Yttermyran)
Leksvik (Yttermyran) Husleie per måned 2024
Myragårdsveien 15a, 15b, 15c 9 420 kr
Myragårdsveien 17, rom 1,2,3 9 420 kr
Myragårdsveien 19 A, rom 1,2,3 3 739 kr
Myragårdsveien 19b rom 4 og 19c rom 5 10 641 kr

 

Leksvik (Rønningstad)
Leksvik (Rønningstad) Husleie per måned 2024
Rønningstadveien 1, 3, 5, 7, 9 8 627 kr
Vinnasand 37, 41, 43, 45, 47 8 627 kr

 

Leksvik (Rønningstrand)
Leksvik (Rønningstrand) Husleie per måned 2024
Strandveien 14G, U0101, U0103, U0104 10 681 kr
Strandveien 14G, U0102 11 219 kr

 

Utleie Framnes 1. etg
Utleie 2024
Utleie Framnes 1. etg 168 kr per time
Til toppen