Fullstendig gebyrhefte

10 Skolefritidsordningen (SFO)

Betaling for opphold i SFO

Foresatte betaler et månedlig beløp i ti måneder i året. 

Skolefritidsordning (SFO) 3. og 4. trinn

Skolefritidsordning (SFO) 3. og 4. trinn
Plass Pris per måned Pris per år
Mindre enn 8 timer per uke 1 335 kr 13 351 kr
8 til 16 timer per uke 2 306 kr 23 059 kr
16 timer per uke eller mer 3 035 kr 30 346 kr
Kjøp av ekstradager/feriedager 353 kr pr dag

Skolefritidsordningen (SFO) 1. og 2. trinn

Skolefritidsordningen (SFO) 1. og 2. trinn
Plass-størrelse Pris per måned Pris per år
Mindre enn 12 timer per uke gratis gratis
12 timer per uke eller mer 1 123 kr 11 226 kr

Reduksjon i foreldrebetaling for familier med lav inntekt

Foresatte kan søke om redusert foreldrebetaling dersom

  • foreldrebetalinga for ett skoleår utgjør mer enn seks prosent av inntektene til husholdningen, eller
  • at det er en varig nedgang i inntektene til husholdningen inneværende år som gjør at foreldrebetalinga for ett skoleår utgjør mer enn seks prosent av inntektene til husholdningen.
  • Kommunen innvilger 25 % moderasjon til foresatte/samboere som oppfyller betingelsene. Søknad om moderasjon gjøres på kommunen sine hjemmesider.


Når flere barn fra samme husstand er i SFO, betaler du 75 prosent sats for hvert barn.

Til toppen