Fullstendig gebyrhefte

4 Feiing

Feieavgift

Prisene i tabellen er med mva
Feieavgift
Tjeneste Pris
For 1 pipe per hus og førstegangs feiing av pipe ved sentralvarmeanlegg 714
For hver pipe utover 1 på samme hus og for andre og tredjegangs feiing av pipe ved sentralvarmeanlegg 546
Feiing på forespørsel hytter, ekstra feiing osv. 1 200
Gebyr på ekstratur, manglende takstige osv, i henhold til HMS. 1 200
Feiing av fritidsbolig (årlig avgift) 749

 
Hvis feiinga ikke kan gjennomføres fordi huseieren ikke har lagt til rette for det, selv om forutgående varsel er mottatt, må huseier betale full avgift

Til toppen