Fullstendig gebyrhefte

5 Kai- og havneavgifter

Prisene i tabellen er med merverdiavgift. Vareavgiftene beregnes ut fra per tonn gods. 

Av varer som ankommer eller sendes med skip over kommunale kaier, skal det beregnes en avgift på varer som skal beregnes etter forsendelsens bruttovekt på vektvarer, eller forsendelsens bruttovolum for kubikkvarer. Den beregningsmåten som gir størst avgift, skal benyttes.

Kai- og havneavgifter

Kai- og havneavgifter
Avgifter Pris
For båter inntil 500 tonn per døgn 809
For båter mellom 500-2000 tonn, per døgn 1 213
For båter over 2000 tonn, per døgn 1 887
Båter som ikke melder inn ankomst blir belastet et tilleggsgebyr til kaiavgift 1 348
Stykkgods, per tonn 34
Bulk, per tonn 12
Sand, pukk, stein, per tonn 12
Containere, anleggsbrakker per stk. 404
Fylling av vann
Startavgift (vann) 1 500
Per m3 fylt vann 39,50
Til toppen