Fullstendig gebyrhefte

1 Prisendringer i heftet utover prisvekst (3%)

Prisendringer i gebyrheftet

Prisendringer i gebyrheftet
Gebyrtype 2023 2024 Årsak til endringen
Samfunn
Fastpris vann 4 455 4 789 For å gjøre vann selvfinansierende
Fastpris avløp 3 059 4 153 For å gjøre vann selvfinansierende
Enhetspris avløp 19 22 For å gjøre vann selvfinansierende
Oppvekst
Barnehageplass 3 000 3 000 vår og 1 500 høst Statlig krav om halvering av barnehageprisene til høsten 2024
Til toppen