Fullstendig gebyrhefte

18 Helsestasjonen

Du trenger ikke å betale for de ordinære tjeneste ved helsestasjonen, slik som småbarnskontroll, vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet eller timene hos jordmor. Listen under gjelder for reisevaksiner og andre ting du må betale for.

Helsestasjonen (reisevaksiner)
Tjeneste Pris
1. gangs konsultasjon reisevaksiner 167
2. gangs konsultasjon reisevaksiner 111
3. gangs konsultasjon reisevaksine 56
BCG/Tuberkulinprøve gratis
Pris på andre vaksiner kontakt helsestasjonen
Flaskesett til brystpumpe 361
Til toppen