Fullstendig gebyrhefte

17 Fysioterapi

Egenandel for fysioterapi hos kommunalt ansatte fysioterapeuter

Egenandel fysioterapi

Egenandel fysioterapi
Egenandel (nasjonale satser) Pris
Egentrening med formål om å forebygge tilbakefall for ferdigbehandlede pasienter 84
Deltakelse i forebyggende gruppetilbud 84

Andre treningsopplegg for grupper etter bestilling fra eksterne: Det skal tas egenandel. Skjønnsmessig vurdering av pris gjøres av virksomhetslederen. Det skal utarbeides skriftlig avtale mellom partene.

Til toppen